Адміністрація навчального закладу

Наше кредо:

«Добре керувати навчально – виховним процесом – це означає досконало володіти наукою, майстерністю і мистецтвом навчання і виховання

/Files/images/shkola/33.jpgМельниченко Анатолій Анатолійович - директор школи. Закінчив Кіровоградський державний педагогічний інститут. Стаж педагогічної роботи – 27 років, вища категорія.

Здійснює координаційне управління школи, розробляє створення оптимальної адміністративної системи управління. Сприяє зміцненню та розвитку матеріальної бази школи, розпоряджається майном і матеріальними цінностями. Здійснює підбір і розміщення навчально-педагогічних і наукових кадрів, несе відповідальність за якість і ефективність роботи педагогічного колективу. Контролює хід і результативність навчально-виховного процесу. Затверджує Правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників школи. Керує навчально-методичною роботою вчителів історії, географії, біології, української мови, фізичної культури, трудового навчання.. Контролює роботу комп’ютерного класу. Контролює аналітико - діагностичну і моніторингову діяльність в школі. Несе відповідальність за виконання правил техніки безпеки. Керує фінансово-господарчою діяльністю, комерційною діяльністю, пов’язаною із залученням коштів. Затверджує кошторис та організує його виконання. Є розпорядником фінансових засобів, виділених із державного бюджету, а також разом із радою школи бере участь у розподілі засобів фінансування, які надходять з інших джерел.


/Files/images/shkola/44.jpgТуман Марія Павлівна - заступник директора з навчально-виховної роботи. Освіта повна вища. Закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. Пушкіна . Стаж педагогічної діяльності - 34 роки. Вища категорія.

Забезпечує реалізацію інноваційних проектів і програми педагогічного дослідження. Складає розклад навчальних занять учнів 5х – 11х класів. Згідно навчального плану та затверджує його, організує та враховує заміну уроків в 1х – 11х класів. Контролює разом з медичною та психологічними службами питання оптимального навантаження учнів. Контролює виконання програм, організацію навчальних занять в 1х – 11х класах, ведення класних журналів та іншої шкільної документації. Складає табель заробітної платні вчителів, веде облік робочого часу. Відповідає за статистичну звітність. Складає і затверджує робочий навчальний план школи. Узагальнює контроль за відвідуванням занять учнями. Складає розклад чергування вчителів. Забезпечує наступність між школами I та II ступенів. Здійснює аналітико-діагностичну і моніторингову діяльність в школі II ступеня. Координує допрофільну підготовку учнів. Відповідає за атестацію педагогічних працівників та підвищення їх кваліфікації. Відповідає за індивідуальне навчання учнів. Контролює продовження освіти випускниками 9 – х класів. Здійснює організацію навчально-виховного процесу в школі I ступеня та групах продовженого дня; відповідає за організацію обліку дітей і підлітків 6-18- річного віку в мікрорайоні школи. . Відповідає за організацію методичної роботи в школі, організовує та контролює за роботою Ш методичного підрозділу, школу молодого вчителя, відповідає за роботу методичного кабінету. Здійснює керівництво діяльністю методичного об’єднання вчителів початкових класів та ГПД. Відповідає за державну підсумкову атестацію учнів 4-х класів. Веде документацію по профілактиці дитячого травматизму в школі. Відповідає за статистичну звітність школи.


/Files/images/shkola/55.jpgСиплива Людмила Адамівна - заступник директора з виховної роботи. Освіта повна вища. Закінчила Дрогобицький педагогічний інститут.

Стаж педагогічної діяльності - 16 років. ІІ категорія. Здійснює керівництво виховною системою школи, організовує збирання, обробку, аналіз і збереження інформації. Розвиває роботу позакласної роботи в школи, використовуючи внутрішні та зовнішні ресурси, встановлює зв’язок з зовнішнім соціально-культурним і освітнім середовищем. Забезпечує соціальний захист дітей, контролює дотримання вимог щодо охорони дитинства. Вивчає соціальний склад учнів, працює з окремими категоріями (важкі діти, сироти, діти, які перебувають під опікою, малозабезпечені, багатодітні, чорнобильці). Проводить заходи щодо попередження безпритульності й правопорушень серед школярів, веде індивідуальну роботу з дітьми, які мають асоціальну поведінку, підтримує зв’язок з органами міліції. Керує роботою методичного об’єднання класних керівників. Проводить інструктивно-методичну роботу з класними керівниками й організаторами позакласної роботи з дітьми. Організує формування дитячих організацій, самоврядування учнів, вносить пропозиції про нагородження учнів за активну роботу. Здійснює контроль виконання планів виховної роботи. Організує чергування класів в школі. Забезпечує дотримання ТБ й санітарно-гігієнічних норм під час проведення виховних заходів, робіт. Керує роботу ради з профілактики правопорушень та правового лекторію. Допомога та контроль за роботою юних пожежників, ради спортивно-масової роботи. Керівництво та контроль за роботою шкільного музею. Організовує і керує роботою батьківського університету

Кiлькiсть переглядiв: 138

Коментарi